Projectes d'Innovació Aplicada

DIGEA - Digitalització del procés d'aprenentatge basat en reptes sobre plataforma ERP

El projecte "DIGEA" s'ha centrat en millorar la formació professional, enfocant-se en dos aspectes clau: el procés d'ensenyament-aprenentatge i la utilització de mitjans per a la digitalització del procés.

La implementació d'un ERP (Enterprise Resource Planning) en la gestió del procés d'ensenyament-aprenentatge en un centre de formació professional presenta una gran oportunitat per a millorar la seva eficiència.

Digitalitzar el procés d'aprenentatge col·laboratiu basat en reptes compartint experiències entre diversos centres i diferents famílies professionals tenint en compte, a més, la perspectiva d'un agent clau en l'ocupabilitat que és l'empresa i sobre una plataforma ERP.

Any

2021-2023

Duració

17 mesos

Ajuda pressupostària per al centre

47.694€

Resum

El projecte "DIGEA" s'ha centrat en millorar la formació professional, enfocant-se en dos aspectes clau: el procés d'ensenyament-aprenentatge i la utilització de mitjans per a la digitalització del procés.

Quant al procés d'ensenyament-aprenentatge, s'ha buscat desenvolupar l'aprenentatge col·laboratiu basat en reptes, un enfocament àmpliament acceptat per la comunitat educativa de la formació professional. S'ha decidit adaptar aquest enfocament als centres participants i s'ha experimentat amb el desenvolupament de reptes, incloent-hi un repte compartit entre els centres per a simular el procés de gestió i execució de comandes de clients d'empreses de l'àmbit de la fabricació mecànica en el qual han participat cicles formatius de la família d'administració i de la fabricació mecànica. A més, s'han treballat competències transversals, competències digitals, STEAM, enfocament de gènere i aspectes relacionats amb el desenvolupament sostenible.

Centres participants

Escola del Treball de Barcelona (EdT)

És un dels centres de referència d'FP a Catalunya i Espanya. Té més de 100 anys d'història i actualment ofereix 14 Famílies Professionals amb més de 2.900 alumnes/as. Participa activament en projectes d'innovació, emprenedora i té un grup actiu de professorat que treballa en la millora de les metodologies d'ensenyament-aprenentatge.

CIFP Meka LHII

CIFP Meka és un centre públic del Govern Basc. Els seus inicis ens porten a l'any 1899 quan l'Ajuntament d'Elgoibar va posar en marxa la “Acadèmia de dibuix”. En l'actualitat s'ofereixen els Cicles Formatius d'Administració i Finances, Gestió Administrativa, Auxiliar d'Infermeria, Educació Infantil, Atenció Soci-Sanitària, Integració Social i Electromecànica de Maquinària així com els Cicles Formatius d'Automoció, Carrosseria, Electromecànica de vehicles, Soldadura i Construccions Metàl·liques amb més de 500 alumnes/as i 65 professors.

CIFP IMH LHII

El CIFP-IMH és un Centre integrat de formació professional que fa formació especialitzada en Fabricació Avançada i serveis d'innovació per a pimes. Compta amb uns 300 alumnes de formació professional, entorn de 1500 alumnes de formació per a l'ocupació i uns 90 professors. En l'àmbit de la formació professional s'ofereixen cicles de formatius de grau mitjà: Mecanitzat i Manteniment electromecànic així com cicles de grau superior: Disseny en Fabricació Mecànica, Programació de la producció en Fabricació Mecànica i Mecatrònica industrial. Els cicles de grau superior s'ofereixen en opció multilingüe, Dual i amb programes d'especialització (3er any). A més la formació per a l'ocupació té una gran rellevància en la nostra oferta, en els àmbits de l’Automatització i Muntatge, Qualitat, Desenvolupament de persones, Disseny, Fabricació, Idiomes, Informàtica, Metrologia i Organització Industrial.

CIFP Tolosaldea LHII

L'Institut Integrat de Formació Professional Tolosaldea és un centre docent públic. L'Institut ofereix els seus serveis educatius a l'alumnat de Secundària Postobligatòria en diverses famílies i cicles formatius de Formació Professional en model lingüístic D, i així mateix el centre té àmplia experiència en la formació contínua (per a treballadors) i ocupacional (per a aturats) de la mateixa manera que en les pràctiques que realitzen els alumnes en les empreses.

En el curs escolar 2020-2021 comptava amb 543 alumnes en formació reglada i 450 en formació no reglada, amb 85 professors.

S'ofereixen els següents cicles formatius de grau superior: Administració i finances (opció multilingüe), mecatrònica industrial (opció multilingüe), automatització i robòtica industrial, administració de sistemes informàtics en xarxa (opció multilingüe), programació de la producció en fabricació mecànica (opció de multilingüe i oferta parcial), construccions metàl·liques i manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids. Cicles formatius de grau mitjà: soldadura i caldereria (opció multilingüe), mecanitzat (opció multilingüe), sistemes microinformàtics i xarxes (opció multilingüe), instal·lacions elèctriques i automàtiques (opció multilingüe) i activitats comercials.

Mecanizados Indarpak

Mecanizados Indarpak es constitueix en 1995 com una empresa familiar, amb una activitat bàsica centrada en la fabricació i mecanització de peces amb destinació a la indústria de conjunts d'alta precisió en sèries mitjanes i petites.

Des dels seus inicis Mecanizados Indarpak ha prosperat centrant-se en proporcionar als seus clients el cicle complet que comporta el lliurament de les seves peces en qualitat, termini i preu. Per a això ens esforcem a utilitzar i implantar les últimes metodologies quant a processos de fabricació i seguiment de la qualitat, donant-nos suport en diferents eines Llegeixin, com a incorporar maquinària CNC d'última generació. En el 2009 incorporem el departament tècnic per a desenvolupar conjuntament amb els nostres clients el disseny optimitzat de les peces a fabricar dissenyant-les en 3D. També disposem de CAM per a l'execució dels programes de mecanitzat d'aquestes peces i un sistema ERP per a la gestió de l'empresa.

Objectius generals del projecte

  1. Establir el marc digital per al desenvolupament conjunt del projecte.
  2. Definir un procés per a l'aprenentatge col·laboratiu basat en reptes.
  3. Establir una plataforma ERP per a gestió digital de reptes formatius.
  4. Promoure l’intercanvi d'experiències i adquisició de coneixements.
  5. Desenvolupar la prova pilot de reptes compartits entre els centres.
  6. Impulsar la transferència de coneixement i desenvolupar iniciatives STEAM i d'emprenedoria, establint aliances amb centres educatius i entitats de desenvolupament local.

Memòria Final DIGEA