Projectes d'Innovació Aplicada

eNTReMATIC: Entrenadors per a l’automatització

Projecte d'Innovació del MEYFP (2021) . Es realitza el disseny, muntatge, programació i posada en marxa d'entrenadors d'automatització des de zero. La realització del projecte demostra el seu ús en processos d'automatització utilitzant maquetes (ascensor, central hidroelèctrica,…) i un especialitzat per a automatitzar un sistema de servomotors units a eixos cartesians que permeten replicar qualsevol màquina industrial (fresadora CNC, impressora 3D, talladora làser o traçador de tall o impressió…). Creació de sis entrenadors i un sistema de tres eixos cartesians. Els entrenadors estan formats principalment per:  autòmat programable, font d’alimentació, terminal gràfic tàctil de 7 polsades, variador monofàsic, les proteccions i les connexions necessàries. El sistema de tres eixos està format per:  autòmat programable, font d’alimentació, terminal gràfic tàctil de 7 polsades, mòdul simple motion, tres servo amplificadors, tres servo motors, cable amb fre electromagnètic pel fre vertical, tres eixos, tres fusells, les proteccions i les connexions necessàries.

Any

2021-2022

Duració

18 mesos

Ajuda pressupostària per al centre

49.000€

Resum

La comunitat creada amb els tres centres educatius implicats i l'empresa participant, dirigiran als alumnes cap al disseny, muntatge, programació i posada en marxa d'entrenadors d'automatització des de zero. Cada centre crearà set entrenadors per a l'automatització. L'alumnat coneixerà els requeriments i necessitats de l'empresa, els adaptarà a les seves condicions i metodologia de treball, i tindrà les capacitats necessàries per a la resolució de la seva tasca d'automatització utilitzant les tecnologies de Mitsubishi Electric. En finalitzar, l'adquisició de competències permetrà als alumnes aplicar el coneixement suporti i els procediments de treball a les tecnologies d'automatització de qualsevol fabricant. L'alumnat i professorat implicat realitzaran visites als altres centres educatius per a rebre indicacions de com s'han resolt els problemes inherents a la construcció dels entrenadors, i demostraran el seu ús en processos d'automatització utilitzant maquetes (ascensor, central hidroelèctrica,…) i un especialitzat per a automatitzar un sistema de servomotors units a eixos cartesians que permetin replicar qualsevol màquina industrial (fresadora CNC, impressora 3D, talladora làser o traçador de tall o impressió…).

Centres participants

Mitsubishi Electrics

Mitsubishi  Electric és un dels referents mundials en la fabricació i venda de productes elèctrics i electrònics, i sistemes utilitzats en una àmplia gamma de camps i aplicacions. Des de la seva fundació en 1921, aquesta empresa ha lluitat per estar a l'avantguarda de l'enginy tècnic i la innovació de productes, primer en el mercat nipó i després en la resta del 6 IES Juan de la Cierva món. Una de les divisions de l'empresa es dedica a l'automatització de processos industrials abastant productes com a controladors lògics programables, inversors, servomotors, interfícies home-màquina, motors, commutadors magnètics, màquines electroerosivas, màquines de processament làser, robots industrials, embragatges, equips elèctrics d'automoció, sistemes de propulsió elèctrics i altres.Té seu en 8 ciutats espanyoles incloent la seva seu a Barcelona i Madrid, on es troben els centres educatius participants. L'empresa participant s'encarregarà de participar en la formació de l'alumnat a través de jornades tècniques a fi de donar-los suporti perquè creuen els entrenadors per a l'automatització. També col·laborarà amb els centres participants en la difusió dels resultats del projecte a fi de visibilitzar els resultats del projecte.

IES Francisco Tomás y Valiente (centre coordinador)

L'IES Francisco Tomás y Valiente és un centre de Formació Professional que compta amb les famílies d'Administració i Electricitat. Al llarg dels seus 35 anys d'història, ha desenvolupat projectes relacionats amb la branca industrial. Té uns 500 alumnes i alumnes en règim presencial, dual i a distància. Ha desenvolupat multitud de projectes com ara el #Projecte Solar: reben habitualment visites d'alumnat d'ESO i Batxillerat de tot Madrid a fi de participar en un taller sobre la generació energètica sostenible impartit per alumnat de Formació Professional. També ha creat un viver d'empreses #ViveroIESFTV per a allotjar empreses sorgides del talent de l'alumnat de Formació Professional i compta amb una de les primeres empreses simulades que es van crear en la Comunitat de Madrid. A més, participa en iniciatives com #LaElectricidadEsFemenina per a visibilitzar el paper de la dona en el sector industrial elèctric.

Institut Escola del Treball (impulsor inicial del projecte)

El Institut Escola del Treball de Barcelona és un centre de referència en Formació Professional a Catalunya, amb 11 famílies professionals i més de 2500 alumnes d'FP; ha participat en múltiples projectes d'innovació. Encara que disposa d'aules d'automatització i de robòtica actualitzades, l'elevat nombre d'alumnes (uns 120) que comencen cada curs els cicles formatius de grau superior d'Automatització i Robòtica Industrial, Mecatrònica Industrial, Fabricació Mecànica i Manteniment Electrònic, tots ells amb continguts d'automatització i de robòtica industrial, fan imprescindible tenir instal·lacions amb major dotació de maquetes d'automatització industrial. Actualment compta amb una cel·la de fabricació flexible i 4 braços robòtics de Mitsubishi i un cobot de UR. A més imparteix una nova matèria de modalitat en el Batxillerat Tecnològic: Robòtica col·laborativa, sent així dels pocs centres que introdueix la robòtica industrial amb cobots en aquesta mena d'estudis.

IES Juan de la Cierva (centre participant)

Els orígens de l'IES Juan de la Cierva es remunten a la dècada de 1930 sota el nom d'Escola Elemental de Treball de Madrid com un Centre que impartia únicament Formació Professional. En l'actualitat l'IES Juan de la *Cierva imparteix ensenyaments d'ESO, Batxillerat, F.P Bàsica, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior de les famílies professionals d'Electricitat-Electrònica, Informàtica i Comunicacions, Fabricació Mecànica i Administració i Gestió. Compta amb més de 2000 alumnes i uns 130 professors impartint aquests ensenyaments. 7 IES Juan de la Cierva És un Centre amb gran experiència en la F.P. que ha participat en diferents esdeveniments i projectes. El departament d'Electricitat-Electrònica realitza projectes d'innovació educativa de la Comunitat Autònoma de Madrid i projectes d'innovació i transmissió del coneixement (Projecte Ploma i Projecte *Gutenberg 3D). La seva participació en aquest projecte té com a principal objectiu cobrir la necessitat d'entrenadors i coneixements sobre els sistemes emprats en la Indústria 4.0 que sol·liciten els alumnes i el professorat. D'igual forma, es vol fer partícips de l'experiència a tots els nivells educatius del propi Centre i d'altres Centres, donant una major amplitud a la divulgació de la F.P i a la participació de la dona en entorns tecnològics. També pretenem l'assessorament d'antics/as alumnes/as, siguin treballadors/as en actiu, emprenedors/as o universitaris/as, i d'empreses del sector elèctric-electrònic amb les quals col·laborem.

Objectius generals del projecte

Cinc són els objectius principals que s'esperen aconseguir de l'execució d'aquest projecte d'innovació i transferència tecnològica:

  1. Millora i actualització de les competències del professorat dels centres implicats respecte a l'automatització industrial.

  2. Millorar les competències en automatització industrial col·laborativa dels alumnes dels cicles de les famílies d'electricitat-electrònica, Instal·lació i manteniment i Fabricació mecànica.

  3. Abordar la fabricació dels entrenadors d'automatització. Aquesta part està relacionat amb la implantació de la cultura “*maker” en els centres educatius, atès que tots els components seran fabricats en el centre a iniciativa de professorat i alumnat

  4. Validar els processos d'automatització utilitzant les consoles, entrenadors o maquetes fabricats.

  5. Elaborar material didàctic i divulgar el coneixement fomentant l'interès pel sector industrial.

Annex Memòria Tècnica eNTReMATIC