Projectes d'Innovació Aplicada

Cobots. La robòtica col·laborativa en la indústria 4.0

El projecte COBOTS la robòtica col·laborativa en la indústria 4.0, té com a objectiu principal la preparació dels alumnes/as per a la robòtica del futur. En ell es pretén donar les eines necessàries tant al professorat com a l'alumnat per a aprendre aquesta nova tecnologia. En el transcurs del projecte s'han desenvolupat continguts multimèdia per a ajudar als professors i els alumnes en aquestes tecnologies emergents. Els centres participants han investigat i documentat tots els coneixements adquirits durant la realització del projecte.

Any

2021-2023

Duració

17 mesos

Ajuda pressupostària per al centre

50.000€

Resum

El projecte COBOTS la robòtica col·laborativa en la indústria 4.0, té com a objectiu principal la preparació dels alumnes/as per a la robòtica del futur. En ell es pretén donar les eines necessàries tant al professorat com a l'alumnat per a aprendre aquesta nova tecnologia. En el transcurs del projecte s'han desenvolupat continguts multimèdia per a ajudar als professors i els alumnes en aquestes tecnologies emergents. Els centres participants han investigat i documentat tots els coneixements adquirits durant la realització del projecte. Mitjançant la dotació econòmica, els participants han pogut llogar equips d'última tecnologia necessaris per a la realització dels videotutorials i manuals formatius.

Centres participants

Universal Robots Espanya

Filial de la casa matriu a Dinamarca, UR Espanya té la seva seu a Barcelona i lidera el mercat dels cobots amb gairebé un 60% de la vendes del sector. UR va presentar el primer cobot del mercat en 2008, focalitzant-se inicialment en les PIMES actualment ja compta amb més de 38.000 unitats de les seves cobots tant en PIMES com en grans empreses amb un nivell d'automatització elevat.  UR té una intensa activitat de suport als centres, oferint en l'últim any bastants accions formatives per a professorat. També és molt activa en la comunitat valenciana, on els dos centres d'Alacant que participen en aquest projecte han tingut cedit temporalment (1 setmana) algun cobot de  UR sota el programa de  1R1S de la comunitat valenciana. Cal destacar que  UR crec en el 2017 la Universal Robots  Academy per a augmentar l'alfabetització entorn dels  cobots. Actualment, consta de nou mòduls interactius gratuïts de formació en línia sobre el domini de la programació, la instal·lació i el funcionament dels  cobots  UR. El programa ha estat àmpliament adoptat a tot el món, amb més de 45.000 usuaris de més de 130 països, ja que els mòduls estan disponibles en 8 idiomes, incloent-hi espanyol, anglès, alemany, francès, xinès, japonès, coreà i tailandès. Universal Robots és l'únic proveïdor de  cobots que ofereix formació en robòtica d'aquest calibre de manera gratuïta.  UR aportarà l'assessorament als centres per a configurar l'estació robotitzada i per a realitzar aplicacions industrials amb  cobots. Serà també proveïdora de formació al professorat i posarà a la nostra disposició la seva plataforma de formació en línia. Ens donarà el suport necessari per a visualitzar els resultats del projecte i realitzar difusió d'aquest.  UR serà el proveïdor dels  cobots amb els quals es competirà a Catalunya, al País Basc i a València, en la modalitat Robòtica Industrial ( Skills)

Institut Jaume Huguet (centre coordinador)

El departament d'Electricitat i electrònica del  INS Jaume Huguet és un departament molt implicat en projectes d'innovació relacionats amb la robòtica industrial, com per exemple, el desenvolupament d'un robot paral·lel tipus delta controlat amb la CPU de  OMRON NJ501 de  robotics. A les seves aules de robòtic compte amb 4 tipus de robots diferents  per no disposa de cap  cobot. El  INS Jaume Huguet ha coordinat i preparat les proves per a la competició  CATSKILLS de Robòtica Mòbil i Robòtica Industrial de la comunitat autònoma catalana. Com a centre, ha participat amb el seu alumnat en  CatSkills 2018 -  Skil23 "Robòtica Mòbil" en mode exhibició i en els  SpainSkills 2019 -  Skil23 "Robòtica Mòbil" en mode exhibició i ha col·laborat (i participat amb el seu alumnat) en les  CatSkills 2021.

Es tracta d'un centre de Formació Professional de referència en l'àmbit de la robòtica industrial que liderarà el dia a dia del projecte assumint la coordinació d'aquest. Aportarà la seva experiència en preparació i participació de competicions de robòtica.

Institut Escola del Treball (impulsor inicial del projecte)

El  Institut  Escola del  Treball de Barcelona és un centre de referència en Formació Professional a Catalunya, amb 11 famílies professionals i més de 2600 alumnes d'FP; ha participat en múltiples projectes d'innovació. Encara que disposa d'aula de robòtica actualitzada, l'elevat nombre d'alumnes (uns 120) que comencen cada curs els cicles formatius de grau superior d'Automatització i Robòtica Industrial, Mecatrònica Industrial, Fabricació Mecànica i Manteniment Electrònic, tots ells amb continguts de robòtica industrial, fan imprescindible tenir instal·lacions amb major dotació d'equips. A més, el pròxim curs 2021-22 implantarà el curs d'especialització de fabricació intel·ligent. Actualment compta amb una cel·la de fabricació flexible i 4 braços robòtics de  Mitsubishi i un  cobot de  UR, recentment adquirit, que posarà en funcionament durant aquest curs. Durant aquest, el departament d'Electricitat també impartirà una nova matèria de modalitat en el Batxillerat Tecnològic: Robòtica col·laborativa, sent així dels pocs centres que introdueix la robòtica industrial amb  cobots en aquesta mena d'estudis. L'any 2021, ha estat el centre guanyador de les  CatSkills de Robòtica industrial. És l'interès del centre per desenvolupar continguts i preparar al professorat per a treure el màxim partit a la nova adquisició la que li ha portat a contactar amb  UR i la resta de participants per a formar un equip de treball. I és que no podem esperar tenir alumnes competents en aquesta disciplina sense recursos i sense professorat ben format. A més d'aportar la seva experiència en projectes d'innovació, la  Escola del  Treball ha proposat, impulsat i redactat l'esborrany inicial del projecte que ha compartit amb tots els integrants de l'equip de treball, abans de traspassar al  INS Jaume Huguet la coordinació d'aquest.

IES Cotes Baixes (centro participant)

L'IES Cotes  Baixes ha tingut contacte amb un  cobot de  UR cedit al centre durant dues setmanes. Actualment compta amb una dotació de dos robots industrials de  ABB (ABB120 i ABB140) que utilitza en el cicle superior d'Automatització i Robòtica Industrial. El lloguer durant el període de durada del projecte d'un  cobot ampliaria la possibilitat d'utilització també al cicle superior de Programació de la Fabricació Mecànica, a més de consolidar l'experiència d'aquest any passat en robòtica col·laborativa. Els departaments d'FP del centre donen servei i organitzen reptes a l'alumnat del Batxillerat Tecnològic. El projecte, de manera semblant al que realitza la  Escola del  Treball, permetria utilitzar els  cobots en un dels reptes. D'aquesta manera, s'acosta l'FP al batxillerat i ajuda a l'orientació de l'alumnat visualitzant com una primera opció la formació professional. L'IES Cotes  Baixes entra en el projecte amb l'objectiu de millorar els seus equipaments, la formació dels seus docents i col·laborar en la realització de material didàctic i projectes.

CIPFP Canastell (centro participant)

El  CIPFP  Canastell ha tingut contacte amb un  cobot de  UR mitjançant el programa  1R1S de la comunitat valenciana, que cedeix un  cobot durant una setmana a cada centre educatiu. Actualment compta amb una dotació d'un robot industrial  YASKAWA GP8 YRC1000 que utilitza en els cicles mitjans de Manteniment Electromecànic i d'Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques i en els cicles superiors de Sistemes Electrotècnics i Automatitzats i Electromedicina Clínica. El lloguer durant el període de durada del projecte d'una estació amb  cobot permetrà consolidar i fins i tot ampliar la formació dels seus docents i col·laborar en la realització de material didàctic i projectes.

Objectius generals del projecte

Es pretén donar resposta a les noves necessitats de la Indústria 4.0: digitalització de les línies de producció i de la fabricació avançada, posant el focus en la robòtica col·laborativa. Per a això s'actualitzaran els programes dels cicles implicats (Automatització i robòtica, mecatrònica, etc.) i la formació del professorat en robòtica col·laborativa. Es realitzarà de manera aplicada, sobre estacions de robots col·laboratius (cobots). El projecte persegueix també la generació d'un repositori de material didàctic en format digital (apunts, vídeos tutorials, guions de pràctiques, etc.) per a arribar a la configuració de processos de treball reals cobot-operari. Amb això es facilita que la tecnologia estigui en mans del professorat i de l'alumnat al més aviat possible.

Els projectes de robòtica col·laborativa generats es treballaran amb metodològiques de reptes (intermdulars) amb especial atenció a la promoció de models femenins de referència en a robòtica, així com a la participació dins dels equips de treball dels centres de professores i alumnes. La inclusió estarà sempre present en el projecte, per exemple, amb la subtitulació dels vídeo tutorials generats, per a l'alumnat sord. Des del mòdul d'Empresa i Iniciativa Emprenedora es proposarà a l'alumnat projectes de creació d'empreses dedicades a la robòtica educativa de manera que puguin cobrir el gap existent entre la robòtica educativa i la industrial. Els cobots faciliten, per la seva major seguretat i menor dificultat de programació, la introducció a la robòtica industrial.

Objectius
  1. Millorar les competències del professorat en robòtica col·laborativa, posant el focus en els avantatges que aporta i en les aplicacions més adequades (processos tecnològics).

  2. Elaborar material didàctic en format digital, sobre la base de l'estació robòtica acordada: manuals, pràctiques, propostes de projectes aplicats a processos tecnològics i una col·lecció de vídeos tutorials subtitulats.

  3. Millorar les competències en robòtica industrial col·laborativa dels alumnes dels cicles de les famílies d'electricitat-electrònica, Instal·lació i manteniment i Fabricació mecànica.

  4. Crear, amb el suport d'Universal Robots, una xarxa de centres que comparteixin material didàctic i propostes de pràctiques desenvolupades i que permeti implantar un fòrum temàtic virtual de discussió sobre la robòtica col·laborativa (imprescindible compartir el mateix tipus de cobot).

  5. Fomentar projectes de robòtica industrial *ntermodulars (treball per reptes i *ABP) però també que permeti projectes intercentres.

  6. Fomentar propostes de creació d'empreses que fomentin la robòtica industrial col·laborativa entre les etapes d'educació primària i secundària obligatòria. També en el batxillerat.

  7. Organitzar i promoure el concurs “*UR *COBOT DANSI *CHALLANGE” dirigit a alumnat de secundària i batxillerat. A través d'una aplicació mòbil programaran el seu primer robot, per a poder crear coreografies sincronitzades amb la seva música favorita (com la influencer Merrit Moore) i les comparteixin en RRSS. Les millors coreografies participaran en la fase final. El concurs està focalitzat principalment a captar talent femení, perquè les alumnes tinguin una primera presa de contacte amb la robòtica.

Document de Memòria Final COBOTS 4.0