Projectes Internacionals

CoVE (Center of Vocational Excellence)

Un CoVE es un ecosistema format per un centre educatiu de FP, un conjunt d'empreses, associacions empresarials, universitats i/o ONGs i l'administració pública, que treballen conjuntament per millorar la formació professional, adaptant-la a les necessitats de la societat que els envolta. D'aquesta manera es vol garantir l'especialització professional i la inclusió social.

Un CoVE col·labora en xarxa internacional amb altres CoVE per poder donar suport a la innovació i a la competitivitat d'una manera sostenible en algun sector o camp determinat.

Any

2023-2027

Duració

4 anys

Ajuda pressupostària per al centre

259.590,00 €

Resum

L'Escola del Treball de Barcelona forma part del projecte CoVE anomenat EXCEED (Excellence in Green and Digital Manufacturing). Col·laborem amb una xarxa europea de 6 CoVE de 5 països, Itàlia, República Txeca, Grècia, Finlàndia i Espanya. Els nostre principal objectiu és donar suport a la innovació i la competitivitat sostenible en el sector de la Fabricació Avançada.

La Fabricació Avançada, peça clau i estratègica de l'economia europea, s'ha vist afectada per la transició ecològica i digital (innovació tecnològica i necessitat urgent de descarbonització). El nostre CoVE EXCEED vol acompanyar a l'FP cap a la transició digital i ecològica que està vivint el sector de la Fabricació Avançada.

Centres participants

Institut Escola del Treball de Barcelona

Líder del CoVE Exceed a Catalunya. L'Escola del Treball de Barcelona és una institució centenària situada en el recinte de l'Escola Industrial i dedicada a l'ensenyament de la formació professional; un centre d'ensenyaments postobligatoris i presencials, de caràcter públic, depenent del Consorci d'Educació de Barcelona (Ajuntament de Barcelona - Generalitat de Catalunya).

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

Organisme públic de Catalunya encarregat de la política educativa en l'àmbit de l'ensenyament no universitari.

AER Automation

Asociación Española de Robótica y Automatización, és una associació sense ànim de lucre nascuda el 1985 i que agrupa els principals actors del mercat de l'automatització i la robòtica industrial, de servei i educativa: Fabricants, Distribuïdors, Enginyeries, Integradors, Centres Tecnològics, Startups, Universitats, Centres de Formació i Empreses usuàries.

FESTO

Fabricant líder a nivell mundial de tècniques d'automatització i formació tècnica orientada cap a la producció intel·ligent del futur amb els seus productes i serveis. L'empresa també aposta per la intel·ligència artificial i l'aprenentatge automàtic.

CENTOFORM

Coordinador general de la xarxa Cove Exceed. Centoform és una entitat italiana acreditada a la regió d'Emília-Romanya i opera des de l'any 2001 en el territori provincial i regional, en altres regions italianes i en el context europeu amb activitats directes o participant en projectes en col·laboració amb sistemes associatius i de formació, universitats i organismes de recerca.

Més informació

Podeu trobar més informació sobre totes les entitats que formen l'EXCEED a la següent adreça web:

Objectius generals del projecte

  1. Dissenyar una formació permanent per millorar la capacitació de persones adultes i treballadores poc qualificades i en risc de marginació, i poder fer així l'acompanyament cap a la transició digital i ecològica dels processos de producció en la Fabricació Avançada.
  2. Crear noves competències professionals en l'FP (EQF 4,5) en el sector de la Fabricació Avançada reforçant l'oferta de l' FP mitjançant el disseny de nous plans d'estudis i l'actualització dels existents a nivell nacional.
  3. Buscar estratègies de retenció i atracció de talent cap a la Formació Professional, intercanviant bones pràctiques entre països i la millora mútua generada per l'anàlisi comparada de metodologies adoptades. Aquest espai portarà el nom de Talent Factory.
  4. Construir ecosistemes de competències professionals mitjançant la creació d'un International Observatory, format per múltiples parts interessades en unir esforços i així poder fer front a la transició digital i ecològica en la Fabricació Avançada.