Notícies

31 es Jornades Tècniques

Des del dia 5 al 9 de febrer a l'Escola del Treball se celebren les 31es Jornades Tècniques.

Les Jornades Tècniques són activitats (conferències, tallers, visites...) organitzades durant tota la setmana per apropar l'alumnat al món empresarial i a les noves tecnologies, amb la voluntat d'oferir una bona orientació professional des de la visió de les empreses en el camp dels processos productius i de gestió.

El programa inclou les activitats, ponències i visites incloses a les jornades.