Agenda

Preinscripció Grau Superior - Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts

El nombre de places a cada centre és limitat. Si el nombre de peticions supera el d'alumnes que es pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s'obté un número per sorteig a partir del qual s'ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s'ha assignat a cada sol·licitud. El sorteig tindrà lloc a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226, Barcelona).

Pots fer la gestió aquí