Programes de Formació i Inserció (PFI)

Oferta de places

Consultar oferta

Codis i denominacions (indiqueu aquests codis en la preinscipció)

EO04. Auxiliar d'obres d'interior i pintura

FM02. Auxiliar de fabricació mecànica i d'ajust i soldadura

FM04. Auxiliar de fusteria metàl·lica i PVC

IC01. Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics

EE02. Auxiliar de muntatge instal. elèctr. i aigua i gas

FM01. Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques

Informació sobre els nostres PFI

Codi de Centre 08013275

RELACIÓ DE SOL·LICITUDS VALORADES PROVISIONAL. CURS 2023/2024 PFI 25/05/2023

Accedir al llistat

Calendari i terminis

Presentació de reclamacions al llistat provisional de sol·licituds valorades (del 26 de maig al 2 de juny)

Presentació reclamació telemàtica (recomanada)

  • Has de presentar un escrit indicant el motiu de la reclamació

  • Has de presentar la documentació justificativa que creguis adient

Selecciona la categoria Documentació de reclamació de barem

Presentació de documentació PFI

Presentació reclamació presencial (alternativa a la telemàtica)

  • En les oficines de Secretaria, matins de 9 a 13. Tardes de dimarts i dijous de 16 a 18h.

  • Has de presentar un escrit indicant el motiu de la reclamació

  • Has de presentar la documentació justificativa que creguis adient


FORA DE TERMINI


Sol·licitud de preinscripció (2 al 12 de maig de 2023)

És molt important que la sol·licitud estigui correctament emplenada i adjuntar la documentació dels criteris de barem

Documentació a presentar

Anirem contactant al telèfon o correu electrònic indicat a la preinscipció per a l’entrevista

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


FORA DE TERMINI


Presentació telemàtica (recomanada)

  • Escaneja tota la documentació a presentar (veure apartat anterior) en 1 únic arxiu pdf

  • Puja l’arxiu amb el formulari següent (utilitza un ordinador, evita el mòbil)

Selecciona la categoria Documentació per a PFI

Presentació de documentació PFI

Presentació presencial (alternativa a la telemàtica)

  • En les oficines de Secretaria, matins de 9 a 13. Tardes de dimarts i dijous de 16 a 18h.

  • Has de portar tota la documentació emplenada.