Batxillerat de Ciències i Tecnologia

Oferta de places

Oferta inicial de places a 18/04/2023

Informació sobre els nostre batxillerat

Presentació de sol·licitud

Batxillerat - 2023-2024 Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb la puntuació resoltes les reclamacions a 02/06/2023

Puntuació resoltes les reclamacionsl a 2/06/2023


Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional a 22/05/2023

Peticions amb la puntuació provisional a 22/05/2023


Sol·licitud de preinscripció (19 al 25 d'abril de 2023)

Accés a la preincripció