Renúncia parcial de matrícula

Informació​

 • Aquest tràmit només es pot demanar una vegada durant el curs abans del 31 de gener.

 • Per alumnat de segon, no es poden renunciar matèries de primer curs.

Tramitació​

 • Poseu-vos en contacte amb el vostre tutor/a per comunicar el vostre desig de renunciar a matèries.​

 • El/La tutor/a informarà a l'alumne/a sobre els passos a seguir segons el protocol.​

​Finalització del tràmit​

 • Si procedeix la renúncia es procedirà a la modificació de la matrícula.​

 • Si no procedeix, es comunicarà el motiu al correu que l'alumne/a té vigent a la seva fitxa.

Baixa del centre

Informació​

 • Es pot sol·licitar en qualsevol moment del curs.

 • Per motius justificats es pot sol·licitar la reserva de plaça pel curs vinent (es reserva la plaça però no l'import de la matrícula).

 • Sol·licitar la reserva de plaça NO implica que s’adquireixi el dret.

 • Per tamitar la baixa d'alumne menor d'edat és necessari la valoració per part de l'equip d'Orientació del centre.

Tramitació​

 • Poseu-vos en contacte amb el vostre tutor/a per comunicar el vostre desig de causar la baixa al centre.​

 • El/La tutor/a acompanyarà a l'alumne/a durant el procés de baixa segons el protocol establert.

​Finalització del tràmit​

 • Si es té dret a la reserva de plaça es comunicarà a l'alumne/a al correu vigent a la seva fitxa.