Projectes d'Innovació Aplicada

La indústria de processos continus

Generació de material didàctic, modular, adaptat a les necessitats de la indústria de processos continus, i orientat als cicles formatius de grau superior d'automatització i robòtica industrial, de mecatrònica industrial i de química industrial, entre d'altres formacions complementàries i cursos d'especialització afins.

Les tecnologies aplicades a la indústria de processos continus de l'actualitat es fonamenten a la Indústria 4.0, així com al respecte pel medi ambient.

Any

2021-2023

Duració

17 mesos

Resum

La indústria de processos continus es basa en processos industrials on el flux d'entrada de matèria primera al sistema i la sortida de producte són continus durant el tot el procés de producció. S'empra en diferents sectors industrials, com ara la indústria química, petroquímica, minera, paperera, farmacèutica, alimentària, energètica, o la de tractament d'aigües, entre d'altres.

Les persones que treballen en aquestes indústries, han de conèixer elements que són comuns a totes les seves instal·lacions de planta com: vàlvules manuals i automatitzades, cabalímetres, sensors de pressió, ultrasons, sondes de temperatura, controladors, bombes, filtres, tancs, intercanviadors de calor, etc. Tots aquests elements estan integrats dins de sistemes de mesurament, regulació i control que impliquen tenir coneixements de mecànica, pneumàtica, hidràulica, electricitat, programació i de comunicació industrial.

Pel que fa al manteniment d'aquest tipus d'instal·lacions, la tendència actual és relegar el manteniment correctiu tradicional, a favor del manteniment predictiu-preventiu amb parades programades. S'imposaran les aplicacions informàtiques de suport a aquestes funcions: manuals de muntatge en format multimèdia, propostes informatitzades de plans de manteniment, ajut informatitzat en el procés de muntatge i posada a punt, supervisió, generació de reports, etc. Tecnologies i mètodes íntimament relacionats amb la Indústria 4.0, que cerca la digitalització de les plantes industrials a la recerca de la fàbrica intel·ligent.

Centres participants

Centre Formació Somorrostro

Somorrostro és un Centre Educatiu amb més de 70 anys d'experiència ubicat a Muskiz (Biscaia), el titular del qual és la Diòcesi de Bilbao. Té una extensa oferta educativa a ESO, Batxillerat i Formació Professional. Participa activament en projectes d’innovació i emprenedoria. Centre coordinador del projecte que té un equip docent amb una àmpliaexperiència en l'àmbit de les plantes de processos continus i la indústria 4.0.

IEFPS Miguel Altuna GBLHI

Miguel Altuna GBLHI és un Institut específic de Formació Professional d'alt nivell amb més de 95 anys d'experiència ubicat a Bergara (Gipuzkoa), on s'imparteixen cicles i formació contínua i inicial. Ofereix una metodologia innovadora estructurada en l'aprenentatge col·laboratiu basat en reptes. El seu equip docent té una extensaexperiència en la programació d'autòmats, la comunicació industrial i la posada en servei d'estacions MPS.

IES Escola del Treball (EdT)

L'Escola del Treball és un Institut de secundària postobligatòria ubicada a la ciutat de Barcelona i és un dels centres de referència de Formació Professional a Catalunya i Espanya. Té més de 100 anys d'història, i actualment té una oferta educativa de Batxillerat i de Formació Professional amb 14 Famílies Professionals. Forma part activa en projectes d'Innovació i de generació de capacitat emprenedora. Té un equip docent amb una reconeguda experiència en l'àmbit de la regulació de processos continus dins de la indústria 4.0.

Petrolis del Nord S.A. [Petronor]

Petronor és una empresa del sector petrolier amb més de 50 anys d'història que té la seva refineria a Muskiz (Biscaia). Els seus treballadors de planta són tècnics i enginyers d'alt nivell amb un coneixement exhaustiu dels processos, les maniobres i les operacions a realitzar en plantes de processos continus.

Petronor és l'empresa col·laborada en aquest projecte que aporta la seva àmplia experiència en la regulació dels processos continus, l'ús de la tecnologia 4.0 i la millora de l'eficiència d'aquests processos, aplicats en un context real.

Festo Automation, S.A.U.

Festo Automation és l'empresa assessora de l'equipament didàctic utilitzat en el projecte de processos continus, per a la seva posada en servei i manteniment.

Festo Automation és una empresa capdavantera en el camp de l'automatització que compta amb una divisió de didàctica que aporta un valor afegit a la relació escola – indústria. El seu centre d'enginyeria i formació està ubicat a Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Objectius generals del projecte

En aquest projecte, s'han assolit els següents objectius:

  1. Generar una documentació didàctica, modular, adaptada a les necessitats de la indústria de processos continus, i orientada als Cicles Formatius de Grau Superior d'Automatització i Robòtica Industrial, de Mecatrònica Industrial i de Química Industrial, entre d'altres formacions complementàries i cursos d’especialització afins.
  2. Adaptar les pràctiques de manteniment, automatització i regulació a les necessitats del nostre entorn industrial de processos continus, augmentant la qualificació dels futurs tècnics i donant un valor afegit a les empreses necessitades de professionals amb coneixements en els processos continus.
  3. Treballar amb metodologies ABP en matèries de processos continus en diferents mòduls professionals del cicle formatiu, a través de les competències associades al treball d'operacions en processos continus, per tal de promoure el protagonisme de l'alumnat en el seu aprenentatge.