Projectes d'Innovació Aplicada

Producció d'Hidrogen verd per ELECtròlisi (HELEC)

El 1874, Julio Verne publicava L'illa misteriosa i explicava: «Crec que un dia el aigua serà un carburant, que l'hidrogen i l'oxigen que la constitueixen, utilitzats sols o conjuntament, proporcionaran una font inesgotable d'energia i de llum, amb una intensitat que el carbó no pot; atès que les reserves de carbó s'esgotaran, ens escalfarem gràcies a l'aigua. L’aigua serà el carbó del futur». Aquest projecte neix de la necessitat de contribuir a desenvolupar una nova economia neta al voltant de l'hidrogen verd, com una clau per aconseguir la transició energètica. Generació de coneixement als centres de Formació Professional, identificar competències professionals,  desenvolupar un demostrador que permeti aprendre de manera col·laborativa a 4 centres de Formació Professional i sensibilitzar a la nostra societat perquè aquest nou mercat sigui inclusiu i accessible per al nostre alumnat.

Any

2021-2023

Duració

17 mesos

Ajuda pressupostària per al centre

50.000€

Resum

Aquest projecte neix de la necessitat de contribuir a desenvolupar una nova economia neta al voltant de l'hidrogen verd, com una clau per aconseguir la transició energètica. Aquesta meta està recollida a les polítiques de la Unió Europea i l'estratègia del Govern d'Espanya. Això ha generat interès en el mercat, s'ha posat en marxa un projecte empresarial liderat per Repsol-Petronor amb una inversió milionària, que pretén generar una economia entorn de les tecnologies de l'hidrogen com a vector energètic sostenible. I per aconseguir tal fi, un dels aspectes clau és la generació de coneixement en el àmbit de la formació professional i la universitat i per això, aquest projecte empresarial ha inclòs una Aula de Coneixement, liderada per dues universitats (Universitat de Mondragón i Universitat del País Basc) i un centre de FP (Centre Formació Somorrostro), en la qual es desenvolupen activitats de formació, investigació i sensibilització. Una és un Màster Professional sobre tecnologies d'hidrogen en què participen els centres de FP  Escola del Treball, Comte de Rius, Piràmide i Centre Somorrostro, així com 5 universitats, entre elles les dues esmentades. Una altra acció a posar en marxa és precisament aquest projecte que es presenta davant del Ministeri d'Educació i FP, per generar coneixement als centres, identificar competències professionals, desenvolupar un demostrador que permeti aprendre de manera col·laborativa als 4 centres de FP i un pla de sensibilització perquè aquest nou mercat sigui inclusiu i accessible al nostre alumnat.

Centres participants

Centro de Formación Somorrostro

És el centre que lidera el projecte i és el centre de FP referent per a la  empresa Petronor i dins de l'FP del País Basc, essent l'únic centre de FP que forma part del projecte industrial del corredor basc de l'hidrogen.

CIFP Pirámide

Centre Públic Integrat de Formació Professional, que compta amb el Cicle Formatiu de Grau Superior de Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat, de la família professional de Química, i el CFGS a Energies Renovables, de la família professional d'Energia i Aigua, entre d'altres.

Escola del Treball

És un dels centres de FP més grans d´Espanya i compta amb el cicle de Química Industrial i d'Energies Renovables . La seva aportació més gran està en la relació estreta que manté amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona i el Port de Barcelona, ​​dues entitats que estan desenvolupant estratègies sobre l'H2 i que, per tant, aportaran més visió sobre els perfils i necessitats que el mercat vagi identificant des de diferents punts de vista (industrials, logístics, mobilitat…)

Comte de Rius

Centre d'FP amb una gran experiència i trajectòria en Química Industrial (amb activitats relacionades amb l'hidrogen) i amb una molt estreta relació amb el més gran d'empreses del sector químic a Tarragona, sens dubte, el sector que més produeix i demanda hidrogen.

Mondragòn Unibertsitatea

La Universitat de Mondragón aportarà mètode de treball des dels seus més de 20 anys de recerca aplicada a la indústria. El seu caràcter investigador proper a la empresa s'alinea perfectament amb el caire pràctic de la FP, que requereix també accions molt pràctiques.

Objectius generals del projecte

  1. Generar nous professionals qualificats en el maneig de tecnologies del hidrogen per donar resposta als nous reptes que s'enfrontarà la indústria i la societat en general, per assolir els objectius de descarbonització plantejats des d'Europa.

  2. Afavorir espais de col·laboració entre empreses, centres de FP i universitats per desenvolupar estratègies comunes en el desenvolupament de les tecnologies de l'hidrogen.

Memòria Projecte HELEC