Projectes d'Innovació Aplicada

Fabricació Aditiva en Formació Professional (FAFP)

Generació de material didàctic, modular i transferible per a desenvolupar el curs d’especialització en fabricació aditiva, activitats STEAM i donar suport als cicles formatius.

Any

2021-2023

Duració

17 mesos

Ajuda pressupostària per al centre

50.000€

Resum

La Fabricació Additiva (FA), basada fonamentalment en la impressió 3D, és un dels eixos principals de la nova transformació de la Indústria 4.0, juntament amb altres com la Intel·ligència Artificial, Internet de les coses o el Big data. Les seves avantatges són múltiples: llibertat de disseny, ús d'una gran varietat de materials, estalvi de matèries primeres, augment progressiu de la velocitat i precisió de la impressió i aplicacions en àmbits tan variats com l'aeronàutic, biomèdic, fabricació mecànica, moda o restauració. Empreses, hospitals, indústria de fabricació mecànica, despatxos d'arquitectura o restaurants l'utilitzen en la creació de prototips, biomodels preoperatoris, maquetes d'edificis, prototips industrials o en el disseny i fabricació d'aliments diversos.

La Formació Professional (FP) actual està orientada a respondre a aquesta nova manera de fer les coses, formant personal tècnic capaç de liderar aquesta tecnologia i satisfer les necessitats plantejades des de diferents sectors econòmics. Per això, és important desenvolupar material didàctic que faciliti l'adquisició de les competències necessàries per manejar la tecnologia que està involucrada en l'àmbit de la FA.

Centres participants

Escola del Treball de Barcelona (EdT)

És un dels centres de referència de Formació Professional a Catalunya i Espanya. Té més de 100 anys d'història i actualment ofereix 14 Famílies Professionals amb més de 2.900 alumnes. Participa activament en projectes d'innovació i emprenedoria, i compta amb un grup actiu de professorat que treballa en la millora de les metodologies d'ensenyament-aprenentatge. Disposa d'un equip docent en fabricació mecànica molt actiu en el disseny i impressió 3D, el qual col·labora amb altres departaments i instituts.

CIFP IMH Makina Erremintaren Institutua LHII (IMH)

El IMH és el centre de Formació Professional de referència en Impressió 3D i en metodologies actives d'ensenyament-aprenentatge. La seva experiència en la creació de cursos específics d'Impressió 3D, en la configuració de classes, en les metodologies d'ensenyament-aprenentatge, etc., el fa indispensable com a part integrant del present projecte.

Fundación para la Formación Técnica en M-H (FMH)

La Fundació aporta l'experiència del contacte amb empreses i la participació en projectes de transferència (R+D+i) entre empreses i entitats de FP. A més, disposa de personal tècnic expert en FA en diferents tecnologies d'impressió 3D com ara SLM, FDM, CFF, SLA, DLP, SLS, WAAM, LMD...

CIP Virgen del Camino (VdC)

El CIP Virgen del Camino és un centre públic de FP que depèn del Govern de Navarra, on al llarg de la seva història s'han format diverses generacions de professionals de tota Navarra i que ofereix el Curs d'Especialització en Fabricació Additiva dins d'una àmplia oferta formativa.

HIRUDI SISTEMAS 3D (H3D)

HIRUDI 3D, especialistas en 3D Printing profesional (Fabricación Aditiva) que presta apoyo a las empresas para dar a conocer el ecosistema 3D, las ventajas de las tecnologías 3D Printing y les acompaña en la implantación de estas tecnologías en sus procesos.

Objectius generals del projecte

L'objectiu general del projecte és desenvolupar material didàctic modular i transferible, així com dissenyar diferents iniciatives que serveixin de suport per a:

  • Desenvolupar el curs d'Especialització en FA.

  • Elaborar iniciatives sota la metodologia STEAM per apropar la tecnologia en FA a l'alumnat de edats primerenques i potenciar la incorporació de la dona a aquesta tecnologia.

  • Posar en marxa accions per impulsar l'emprenedoria en l'àmbit de la FA.