DUAL

Formación práctica remunerada

Duración:

1000 h/empresa

5 h/dia

Modalidad: Beca/Contrato Laboral

Más información

FCT

Prácticas no remuneradas

Duración:

400 h a l’empresa

4 h/dia