Notícies

Preinscipció pel curs 2024/2025. Gestió de llistes d'espera

PFI 

El proper divendres 12 de juliol de juliol a les 12h en el hall de l'edifici central de l'Escola anirem cridant per ordre de classificació en la llista d'espera.

Tot aquelles persones interessades en una plaça a la qual estan en llista d'espera hauran d'estar presents, bé personalment o bé a través d'una tercera persona autoritzada. Les persones assignades

Disposaran des del mateix divendres fins dilluns 15 per fer la matrícula. En cas de no fer-la, es considerarà que en renuncien a ella. En aquest cas, contactarem amb les persones en reserva a través del email que han indicat a la preinscipció.

Nombre de vacants:

PPFI FM02 Auxiliar de fabricació mecànica i d'ajust i soldadura: 4

PPFI FM04 Auxiliar de fusteria metàl·lica i PVC: 5

PPFI IC01 Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics 11
PPFI EE02 Auxiliar de Muntatges d'Instal·lacions Elèctriques d'Aigua i Gas 9
PPFI FM01 Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques 3
PPFI EO04 Auxiliar d'Obres d'Interior i Pintura: 7

10/7/2024

BATXILLERAT

El proper dilluns 8 de juliol a les 10h en el hall de l'edifici central de l'Escola anirem cridant per ordre de classificació en la llista d'espera.

Tot aquelles persones interessades en una plaça de primer de batxillerat hauran d'estar presents, bé personalment o bé a través d'una tercera persona autoritzada. Les persones assignades hauran d'acreditar el requisit d'accés (ESO) amb el títol o un certificat. Esgotades les vacants, la resta de persones del llistat presents quedaran com a reserves.

Verificat l'acompliment del requisit de la ESO, es procedirà a habilitar la matrícula.

Disposaran des del mateix dilluns fins dimecres per fer la matrícula. En cas de no fer-la, es considerarà que en renuncien a ella. En aquest cas, contactarem amb les persones en reserva a través del email que han indicat a la preinscipció.

Nombre de vacants: 8

4/7/2024