Notícies

Matrícula pel curs 2024/2025 tant per l'alumnat de continuïtat com de preinsicpció


Alumnat de continuïtat: Cicles i Batxillerat: del 26 de juny a 1 de juliol

FER LA MATRÍCULA


Alumnat assignat en preinscipció

Segons el calendari establert en cada ensenyament

FER LA MATRÍCULA