Notícies

Premis Extraordinaris de Formació Professional

Premis Extraordinaris de Formació Professional

Premis Creats el 2023, aquests premis són un estímul per a l'alumnat i pretenen distingir l'especial aprofitament de l'alumnat que, gràcies a l'esforç, el rigor i la dedicació, han aconseguit uns resultats acadèmics excel·lents en finalitzar els ensenyaments professionals dels programes de formació i inserció (PFI), Formació Professional de Grau Mitjà o de Grau Superior.

Els Premis Extraordinaris de Formació Professional són un estímul per als alumnes i constitueixen el reconeixement oficial dels mèrits dels alumnes que demostren una preparació especial en aquests ensenyaments amb el desig d'oferir a aquest alumnat un estímul per a aconseguir els seus objectius i una recompensa per haver-los aconseguit.

S'atorgarà un premi per a cada família professional que s'imparteixen a Catalunya.

Aquest guardó proporciona els avantatges següents als alumnes que l'obtenen:

  • un certificat acreditatiu d'aquesta distinció del Departament d'Educació
  • el reconeixement explícit en el seu expedient acadèmic

Per més informació podeu consultar el web:

https://educacio.gencat.cat/ca/departament/premis-extraordinaris/