Notícies

Pla d’Impuls de les llengües estrangeres (PILE) a la formació professional

En el marc del component 20 "Pla estratègic d'impuls de la formació professional", del Mecanisme de Recuperació, Transformació i Resiliència (MRR) i lʼactuació 6: creació de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior en oferta bilingüe, sʼha creat a Catalunya el programa "Foment de les Llengües Estrangeres a la Formació Professional", finançat pels fons provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU.

L'objectiu principal és Impulsar el plurilingüisme i millorar la competència lingüística comunicativa de l'alumnat en llengua estrangera que li permeti interactuar eficaçment de manera autònoma.

En aquesta convocatòria l'EdT participa amb 6 grups:1HOME (Manteniment Electrònic), 1HOST (Sistemes de telecomunicacions i informàtics), 1HAGD (Gestió Administrativa), 2XAAD (Gestió Administrativa), 2WAGD (Administració i finances) i 2WEMI (Mecatrònica Industrial)