Notícies

Reunions de tutors/es i equip directiu amb famílies d’alumnes de primer curs de CFGM i Batxillerat

Reunions de tutors/es i equip directiu amb famílies d'alumnes de primer curs de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Batxillerat

Dia 3 d’octubre de 2023 – 18.30h. Sala d'Actes Carmelo Gómez

  • Reunió de tutors/es i equip directiu amb famílies d'alumnat de primer curs de Cicles Formatius de Grau Mitjà. Famílies professionals d'Electricitat, Electrònica i Fabricació Mecànica

Dia 4 d'octubre de 2023- 18.30h. Sala d'Actes Carmelo Gómez

  • Reunió de tutors/es i equip directiu amb famílies d'alumnat de primer curs de Cicles Formatius de Grau Mitjà. Famílies professionals d'Administració i finances, Informàtica i Arts Gràfiques.

Dia 5 d'octubre de 2023- 18.30h. Sala d'Actes Carmelo Gómez

  • Reunió de tutors/es i equip directiu amb famílies d'alumnat de primer curs de Cicles Formatius de Grau Mitjà. Famílies professionals de Fusta, Química, Manteniment i Edificació i Obra Civil.

Dia 10 d'octubre de 2023- 18.00h. Sala d'Actes Carmelo Gómez

  • Reunió de tutors/es i equip directiu amb famílies d'alumnat de Primer curs de Batxillerat.

Dia 10 d'octubre de 2023- 19.30h. Sala d'Actes Carmelo Gómez

  • Reunió de tutors/es i equip directiu amb famílies d'alumnat de Segon curs de Batxillerat.