Notícies

Gestió vacants després de la finalització dels procediments de Preinscipció i Matrícula

Cicles formatius de grau mitjà

El dia 6 de setembre es publicaran les vacants.

LLISTA DE VACANTS GM

S'assignaran en funció de l'ordre d'arribada a Secretaria a partir de la publicació de les vacants fins que s'esgotin.

Per a l’assignació cal portar en format digital la documentació mínima següent: requisit d’accés i document identificatiu.

Cicles formatius de grau superior

El dia 13 de setembre es publicaran les vacants.

LLISTA DE VACANTS GS

S'assignaran en funció de l'ordre d'arribada a Secretaria a partir de la publicació de les vacants fins que s’esgotin.

Per a l'assignació cal portar en format digital la documentació mínima següent: requisit d'accés i document identificatiu.

Programes de Formació i Inserció

Disposem de vacants en 

PPFI   FM04   Auxiliar de fusteria metàl·lica i PVC 
PPFI   FMO1   Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques 
PPFI   EO04   Auxiliar d'Obres d'Interior i Pintura

S'assignaran en funció de l'ordre d'arribada a Secretaria a partir del 1 de setembre fins que s'esgotin.

Per a l'assignació cal portar en format digital la documentació mínima següent: requisit d'accés i document identificatiu.

Cursos especialització de Formació Professional

Disposem de vacants en 

CEFP   EA01   Curs d'especialització Auditoria Energètica 
CEFP   IM01   Curs d'especialització en Fabricació Intel·ligent   
CEFP   FM01   Curs d'especialització Fabricació Additiva   
CEFP   IM03   Curs d'especialització Modelatge de la Informació en la Construcció BIM 
CEFP   EE04   Curs d'especialització Robòtica Col·laborativa

S'assignaran en funció de l'ordre d'arribada a Secretaria a partir del 1 de setembre fins que s’esgotin.

Per a l'assignació cal portar en format digital la documentació mínima següent: requisit d'accés i document identificatiu.