Notícies

Gestió de les llistes d'espera de PFI i Cicles Formatius (FORA DE TERMINI)

Procediment general aplicable a PFI, CFPM i CFPS

 • S'anirà cridant als integrants de la llista d'espera de cada estudi per ordre. Es cridarà amb les dues primeres lletres del nom i dels cognoms.
 • Només es cridarà dues vegades. No respondre quan es crida a un candidat suposa la pèrdua de plaça i anar al final de l'ordre.
 • Els/Les candidat/dates o persona degudament autoritzada interessada en la vacant haurà d'acreditar-se i, en el seu cas, presentar l'autorització.
 • Els/Les candidats/dates han de portar digitalitzat el dni, la targeta sanitària, la titulació que li dona accés als estudis i qualsevol altra informació rellevant pel seu procés aprenentatge.

Programes de Formació i Inserció (Fóra de termini)

Si després del procés ordinari de matrícula (del 3 al 14 de juliol de 2023), queden places vacants, les ofertarem als participants que en el procés de preinscripció no han estat assignats, tot respectant l'ordre obtingut en el procés de preinscripció.

LLISTA DE VACANTS

 • PIP - EO04 - Auxiliar d'obres d'interior i pintura: 5
 • FIAP - EE02 - Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas: 8
 • PIP - FM02 - Auxiliar de fabricació mecànica i d'ajust i soldadura: 9
 • FIAP - FM04 - Auxiliar de fusteria metàl·lica i PVC: 7
 • FIAP - FM01 - Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques: 6
 • PIP - IC01 - Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics: 5

Lloc: Pati de l'Institut Escola del Treball de Barcelona.

Dia i hora: 17 de juliol a les 9h.

Destinataris: persones que han fet la preinscipció i estan en llista d'espera (primera opció).

Procediment: es seguirà el procediment general.

En acabar la llista d'espera, si encara queden vacants, s'ofertaran en ordre d'arribada el dia següent a secretaria a qualsevol persona interessada en la plaça.

Programes de Formació i Inserció (En termini) LLISTA DE VACANTS FINALITZAT L’ACTE PÚBLIC D’ASSIGNACIÓ DE VACANTS a dia 17/7/2023 a les 14h

S’oferten als interessats/des que es presentin en Secretaria fins esgotar les places

 • PIP - EO04 - Auxiliar d'obres d'interior i pintura: 5
 • FIAP - EE02 - Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas: 7
 • PIP - FM02 - Auxiliar de fabricació mecànica i d'ajust i soldadura: 1
 • FIAP - FM04 - Auxiliar de fusteria metàl·lica i PVC: 6
 • FIAP - FM01 - Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques: 5
 • PIP - IC01 - Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics: CAP

Cicles formatius de Grau Mitjà

Un cop finalitzats els períodes de matrícula d'ambdós processos (3 al 7 de juliol de 2023), si queden places vacants, el centre les ofereix en l'acte públic.

Llista vacants per acte assignació del dia 20 de juliol

ATENCIÓ: CANVI UBICACIÓ DE L'ACTE!!!

EN LLOC DEL Pati de l'Institut Escola del Treball de Barcelona, inicialment anunciat i per motius de la climatologia, es realitzarà en la Sala d'actes Carmelo Gómez de l'Escola del Treball (planta 2 de l'Edifici Central de l'Escola del Treball).

Dia i hora: 20 de juliol a les 9h.

Destinataris: persones que han fet la preinscipció i estan en llista d'espera (primera opció).

Procediment: es seguirà el procediment general tenint en compte també que:

 • En primer lloc, les vacants resultants després de la matrícula s'ofereixen (i les ocupen) els alumnes en llista d'espera del procés d'alumnat amb continuïtat d'escolarització.
 • Un cop acabada aquesta llista, i si encara resten vacants, s'ofereixen (i les ocupen) els alumnes del procés per a la resta de l'alumnat.

Actualitzat el 18 de juliol


Cicles formatius de Grau Superior

Un cop finalitzats el període de matrícula d'ambdós processos (19 al 24 de juliol de 2023), si queden places vacants, el centre les ofereix en l'acte públic.

Llista vacants per acte assignació del dia 26 de juliol

ATENCIÓ: CANVI UBICACIÓ DE L'ACTE!!!

EN LLOC DEL Pati de l'Institut Escola del Treball de Barcelona, inicialment anunciat i per motius de la climatologia, es realitzarà en la Sala d'actes Carmelo Gómez de l'Escola del Treball (planta 2 de l'Edifici Central de l'Escola del Treball).

Dia i hora: 26 de juliol a les 9h.

Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia
Disseny i gestió de la producció gràfica
Assistència a la direcció
Administració i finances
Administració i finances (gestor d'assegurances)
Energies renovables
Sistemes electrotècnics i automatitzats
Automatització i robòtica industrial
Projectes d'obra civil
Projectes d'edificació

Dia i hora: 26 de juliol a les 11.30h.

Disseny en fabricació mecànica
Disseny i moblament
Administració de sistemes informàtics en xarxa
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
Desenvolupament d'aplicacions web
Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids
Mecatrònica industrial
Química industrial
Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins
Laboratori d'anàlisi i control de qualitat

Destinataris: persones que han fet la preinscipció i estan en llista d'espera (primera opció).

Procediment: es seguirà el procediment general.

Actualitzat el 22 de juliol