Notícies

Canvis en el calendari del curs

Seguint les indicacions del Departament d'Educació s'han fet canvis en el calendari general que afecten al final de curs:

 • 01/06 Últim dia de classes ordinàries per a 1r i 2n curs de CFGM.
 • 01 al 06/06 Segona convocatòria de les UF acabades el primer i/o segon trimestre per a CFGM
 • 01 al 09/06 Segona convocatòria per a CFGS. UF acabades el primer i/o segon trimestre.
 • 01 al 09/06 Exàmens de recuperació d'ordinària i de millora de nota per a 1r de batxillerat.  Exàmens de convocatòria extraordinària per a 2n de batxillerat.
 • 02/06/2023 Publicació de les notes  de CFGM (conv. ordinària) al web: http://apps.escoladeltreball.org/butlleti/. Reclamació de notes: fins a 48 hores després.
 • 07 al 14/06 Segona convocatòria de les UF acabades el tercer trimestre per a CFGM
 • 09/06 Últim dia de classes ordinàries per a 1r curs de CFGS.
 • 13/06 Últim dia de classes ordinàries per a PFI.
 • 13/06/2023 Lliurament de les notes de 1r de Batxillerat (avaluació ordinària). Reclamació de notes: fins a 48 hores després.
 • 14/06/2023  Publicació de les notes  de 1r de CFGS (conv. ordinària) al web: http://apps.escoladeltreball.org/butlleti/. Reclamació de notes: fins a 48 hores després.
 • 16 al 19/06 Activitats d'avaluació extraordinària 1r batxillerat.
 • 15 al 19/06 Segona convocatòria per a CFGS. UF finalitzades el 3r trimestre.
 • 22/06/2023 Lliurament de les notes de CFGM (2a convocatòria), de CFGS (2a convocatòria) i de Batxillerat (avaluació extraordinària).  Reclamació de notes: fins a 48 hores després.

Ho podeu veure modificat al document CALENDARI GENERAL Curs 2022/2023