Notícies

Nous cursos d’Especialització a l’Escola del Treball

L'Escola del Treball farà dos nou cursos d'especialització: Robòtica col·laborativa (400h) i Auditoria energètica (420h). Cursos que s’afegeixen als que ja fem: Fabricació intel·ligent, Fabricació additiva i Modelat de la informació de la construcció (BIM)

Robòtica col·laborativa (Relació de mòduls)

  • Robòtica Col·laborativa (66 hores)
  • Configuració i Programació (132 hores)
  • Robots Mòbils Autònoms (66 hores)
  • Seguretat i Manteniment (33 hores)
  • Projecte de Robòtica Col·laborativa (103 hores)

Les persones que hagin obtingut el certificat que acredita la superació d’aquest curs d’especialització podran exercir la seva activitat en empreses, públiques i privades de tots els sectors productius, tant per compte d’altri com propi, exercint el seu treball en l’àrea de disseny, desenvolupament, muntatge, manteniment o consultoria d’activitats relacionades amb la robòtica col·laborativa. Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:
cap d’equip de supervisió de muntatge de sistemes de robòtica col·laborativa, cap d’equip de
supervisió de manteniment de sistemes de robòtica col·laborativa o projectista de sistemes de
robòtica col·laborativa, tècnic o tècnica de posada en marxa de sistemes de robòtica col·laborativa.


Auditoria energètica (Relació de mòduls)

  • M1. Processos d’una Auditoria Energètica (66 hores)
  • M2. Presa de Dades i Mesuraments de Consums Energètics (99 hores)
  • M3.Anàlisi de la Situació Energètica d’Edificis i Instal·lacions (66 hores)
  • M4.Avaluació de la Millora Energètica d’Edificis i Instal·lacions (99 hores) ·
  • M5. Projecte d'Auditoria Energètica (90 hores)

Les persones que hagin obtingut el certificat que acredita la superació d'aquest curs
d'especialització podran exercir la seva activitat en petites, mitjanes i grans empreses, tant
públiques com privades, principalment en els àmbits de la recerca, desenvolupament de
productes, producció industrial, manteniment industrial i serveis. Les ocupacions i llocs de
treball més rellevants són els següents: gestor o gestora d’auditories energètiques, auditor energètic o auditora energètica, tècnic o tècnica en auditories energètiques en instal·lacions
mecàniques, climatització i calefacció, tècnic o tècnica en auditories energètiques en
instal·lacions d’electricitat i enllumenat o tècnic o tècnica en auditories energètiques en
edificis, tècnic o tècnica en auditories energètiques en instal·lacions tèrmiques.


Per més informació: