Curs d'especialització Auditoria Energètica

Descripció

Aquests estudis capaciten per auditar i assessorar en l'ús i el consum d'energia i en el cost associat en edificis, instal·lacions o operacions industrials o comercials, transport vinculat a l'activitat o servei privat o públic, amb l'objectiu d'identificar i informar sobre els fluxosd'energia i del seu potencial de millora.

Energia i Aigua

Durada i horaris

420h

La durada és de 420 h. distribuïdes en un curs acadèmic

330h en el centre educatiu

90h en un centre de treball

Tarda (de 16 a 22 h)

Sortida laboral

  • Gestor o gestora d'auditories energètiques
  • Auditor energètic o auditora energètica
  • Tècnic o tècnica en auditories energètiques en instal·lacions mecàniques, climatització i calefacció
  • Tècnic o tècnica en auditories energètiques en instal·lacions d'electricitat i enllumenat
  • Tècnic o tècnica en auditories energètiques en edificis
  • Tècnic o tècnica en auditories energètiques en instal·lacions tèrmiques

Estudis de la mateixa família